Merkbewaking

Merkbewaking geeft inzicht op recente depots van overeenstemmende en/of conflicterende merken/tekens die wellicht het onderscheidend vermogen van uw merk kunnen aantasten en tot merkinbreuk van uw merk aanleiding kunnen geven.

Tevens blijkt uit de bewakingsberichten voor welke producten en/of diensten dat merk is gedeponeerd.