Weigering, oppositie en merkinbreuk

Bij het ageren tegen een weigering om een merk in te schrijven dan wel bij het instellen van oppositie tegen nieuwere inschrijvingen of door rechthebbenden van oudere inschrijvingen alsmede bij merkinbreuk-kwesties kunnen wij u ter zijde staan met de juiste advisering over de te voeren procedure en de te hanteren argumenten.